ORYON SYSTEMS P.S.A.
Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warsaw
KRS: 0000973896 | NIP: 7011093842

Social

Back to Top

CYBERŚWIADOMOŚĆ

ŚWIADOMOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Nasze kompleksowe szkolenie Świadomość cyberbezpieczeństwa i ochrona prywatności zapewnia wszechstronną edukację w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Skierowane jest do szerokiej gamy odbiorców, od osób na poziomie podstawowym po profesjonalistów IT i kierowników ds. bezpieczeństwa. Szkolenie obejmuje kluczowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, identyfikacją i reagowaniem na cyberzagrożenia oraz zrozumieniem przepisów regulujących cyberbezpieczeństwo.

Cel szkolenia ze świadomości

Celem naszego szkolenia ze świadomości bezpieczeństwa jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do identyfikacji cyberzagrożeń, efektywnego reagowania na nie, zrozumienia znaczenia ochrony danych osobowych oraz implementacji najlepszych praktyk ochrony informacji wrażliwych. Szkolenie pokrywa szeroki zakres tematów, od podstawowych pojęć cyberbezpieczeństwa, przez zaawansowane techniki ochrony danych, aż po praktyczne aspekty zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenie jest skierowane do pracowników firm i ich kierownictwa, urzędników, pracowników administracji publicznej, organów ścigania, specjalistów wywiadu gospodarczego i politycznego, detektywów, firm księgowych, kancelarii prawnych i innych, którzy potrzebują zwiększenia ogólnej świadomości na temat prywatności i bezpieczeństwa online. Program jest odpowiedni zarówno dla osób początkujących, jak i dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na efektywną ochronę informacji wrażliwych oraz danych osobowych, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Szkolenie to również doskonała okazja do rozwijania kompetencji zawodowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenia świadomości o zagrożeniach cyfrowych i najlepszych praktykach ochrony danych.

Co otrzymasz na szkoleniu?

W ramach szkolenia, nie tylko zwiększysz swoją świadomość cyberbezpieczeństwa, ale również zdobędziesz cenne narzędzia i umiejętności, które są niezbędne do ochrony siebie i swojej organizacji w cyfrowym świecie.

  • Materiały szkoleniowe: Otrzymasz dostęp do bogatych zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci pogłębić wiedzę i umiejętności po zakończeniu szkolenia.
  • Certyfikat: Zdobędziesz certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo i zdobytą wiedzę, będący dowodem Twoich kompetencji.
  • Wsparcie po szkoleniu: Uzyskasz dostęp do dalszej pomocy i wsparcia eksperckiego po zakończeniu kursu.

TRENERZY I METODYKA

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczną wartość przekazywanych informacji i umiejętności. Metodyka szkolenia obejmuje prezentacje, interaktywne warsztaty, symulacje oraz studia przypadków, co zapewnia uczestnikom praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym.

PERSONALIZACJA SZKOLENIA

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o naszym programie szkoleniowym. Jeśli są Państwo zainteresowani stworzeniem dedykowanego programu szkoleniowego, dostosowanego do specyficznych potrzeb Państwa organizacji, nasi eksperci są gotowi, aby omówić Państwa potrzeby i przedstawić odpowiednie rozwiązania.

Zakres Tematyczny

Szkolenie obejmuje tematy od podstawowych koncepcji cyberbezpieczeństwa, przez zaawansowane techniki ochrony danych, aż po zarządzanie ryzykiem i reagowanie na incydenty. Program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników i organizacji. Przykładowe moduły szkolenia mogą obejmować:

1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do kluczowych koncepcji cyberbezpieczeństwa, w tym zrozumienia wrażliwych informacji (SI) i danych identyfikujących osobę (PII). Uczestnicy otrzymają przegląd aktualnych trendów i prognoz w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także nauczą się różnicować między bezpieczeństwem IT a cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo, poruszane będą kwestie związane z danymi pozostawionymi w sieci, w tym metadanymi i ich rola w cyberprzestrzeni oraz możliwości odzyskiwania usuniętych danych.

2. Zagrożenia Cybernetyczne i Ryzyka Prywatności

Moduł ten skupia się na różnorodnych typach zagrożeń, takich jak malware, phishing, ataki na aplikacje internetowe, SPAM, ataki DDoS i kradzież tożsamości. Szczegółowa analiza przypadków naruszeń poufności, integralności oraz dostępności danych pomoże uczestnikom zrozumieć, jak chronić swoje dane i unikać pułapek cyfrowych.

3. Pozyskiwanie i Analiza Danych Pozostawionych w Sieci

Ten segment szkolenia obejmuje techniki i narzędzia wywiadu jawnoźródłowego (OSINT), a także zagadnienia dotyczące metadanych – ich roli, sposobu pozyskiwania i wykorzystywania przez cyberprzestępców. Uczestnicy dowiedzą się, jakie informacje zbiera smartfon i jak te dane mogą być wykorzystywane.

4. Tworzenie Bezpiecznego Środowiska Informacyjnego

Szkolenie przechodzi do praktycznych aspektów ochrony informacji, w tym do technik szyfrowania, steganografii, bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznej wymiany wrażliwych informacji w Internecie. Uczestnicy nauczą się również, jak skutecznie zarządzać bezpieczeństwem prywatnej sieci Wi-Fi i zabezpieczać dane w chmurze.

5. Bezpieczeństwo i Prywatność Urządzeń Mobilnych

Ten moduł skupia się na bezpiecznej konfiguracji w systemach Android i iOS, rekomendowanych aplikacjach wspomagających prywatność oraz personalizacji urządzeń przez ROOT i wgrywanie systemów typu open source. Uczestnicy nauczą się, jak ochronić swoje urządzenia mobilne przed zagrożeniami cyfrowymi.

6. Tożsamość Internetowa i Anonimowość

Uczestnicy nauczą się, jak tworzyć alternatywne tożsamości internetowe, tzw. pacynki (sockpuppet), oraz jak konfigurować bezpieczne i prywatne adresy e-mail. Zostaną również omówione metody anonimowego tworzenia kont w serwisach internetowych, co jest kluczowe dla zachowania prywatności online.

7. Systemy do Ochrony przed Inwigilacją i Cenzurą

Szkolenie zapewnia wiedzę na temat wykorzystania wirtualizacji systemów operacyjnych jako narzędzia do ochrony przed inwigilacją i cenzurą. Uczestnicy zrozumieją, jak wykorzystać technologie wirtualizacji do zwiększenia swojej prywatności i bezpieczeństwa w sieci.

8. Ochrona Danych i Prywatności w Organizacji

Ten moduł koncentruje się na strategiach zabezpieczeń sieciowych, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie zabezpieczeń w kontekście organizacyjnym. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki ochrony przed inwigilacją i cenzurą, a także nauczą się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

9. Reagowanie na Incydenty

Moduł ten obejmuje najlepsze praktyki i procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa, analizę ryzyka oraz metodyki audytu bezpieczeństwa. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie reagować na incydenty w organizacji i minimalizować ich skutki.

10. Prawne i Etyczne Aspekty

Omówione zostaną przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych oraz etyczne aspekty wykorzystywania danych i technologii w cyberprzestrzeni.

11. Nowe Technologie i Trendy

Moduł ten koncentruje się na roli sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie oraz na przyszłości tej dziedziny w kontekście rosnących zagrożeń.