ORYON SYSTEMS P.S.A.
Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warsaw
KRS: 0000973896 | NIP: 7011093842

Social

Back to Top

TESTY BEZPIECZEŃSTWA

TESTY PENETRACYJNE I RED TEAMING

Testy penetracyjne (pentesty) to kontrolowane symulacje ataków hakerskich na systemy informatyczne, mające na celu wykrycie i analizę słabości w zabezpieczeniach. Proces ten obejmuje identyfikację celów, zbieranie informacji, testowanie podatności i raportowanie wyników. Pentesty pozwalają organizacjom naprawić luki w zabezpieczeniach, zanim zostaną wykorzystane przez rzeczywistych atakujących.

Testy Penetracyjne

Nasza oferta testów penetracyjnych jest skierowana do firm dążących do zabezpieczenia swoich systemów przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i metodologie, takie jak testy Black Box, White Box i Grey Box, nasi eksperci symulują ataki hakerskie na infrastrukturę IT, aplikacje internetowe i mobilne, sieci bezprzewodowe oraz inne kluczowe komponenty cyfrowe.

Co obejmują nasze pentesty?

1. Identyfikacja Słabych Punktów

Odkrywamy i oceniamy luki w zabezpieczeniach systemów IT, które mogą być wykorzystane przez atakujących, oraz wdrażamy odpowiednie środki naprawcze.

2. Ocena Skuteczności Zabezpieczeń

Testujemy odporność systemów na zaawansowane techniki ataków, takie jak SQL Injection, Cross-Site Scripting oraz metody przełamywania haseł, aby ocenić efektywność obecnych zabezpieczeń i dostosować je do ewoluujących zagrożeń.

3. Analiza Konfiguracji

Przeprowadzamy dokładne przeglądy konfiguracji systemów i aplikacji pod kątem potencjalnych zagrożeń.

4. Zgodność z Regulacjami

Pomagamy w spełnieniu wymogów regulacyjnych, takich jak PCI-DSS, GDPR, HIPAA, podnosząc poziom zabezpieczeń zgodnie z branżowymi standardami oraz przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

5. Podnoszenie Świadomości

Nasze szkolenia zwiększają świadomość zagrożeń wśród personelu i dostarczają rekomendacji dotyczących praktyk bezpiecznego korzystania z systemów.

Red Team Assessment (Red Teaming) stanowi bardziej zaawansowaną odmianę testu penetracyjnego. Różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do testu penetracyjnego, który zazwyczaj przeprowadzany jest przez zewnętrzny zespół, ocena Red Team jest realizowana przez wewnętrznych specjalistów ds. bezpieczeństwa organizacji.

Red Team Assessment

Głównym celem oceny Red Team jest symulacja rzeczywistego ataku na organizację w celu oceny jej zdolności do wykrywania, reagowania i odpierania zaawansowanych zagrożeń. Specjaliści Red Team stosują różnorodne techniki, w tym socjotechnikę, inżynierię społeczną oraz testy wytrzymałości systemu, aby przeprowadzić kompleksowe ataki na organizację i ocenić jej gotowość na różnorodne scenariusze zagrożeń.

Co obejmują usługi Red Team?

1. Złożone Symulacje Ataków Cybernetycznych

Nasz zespół ekspertów stosuje zaawansowane techniki i narzędzia do symulacji ataków, w tym socjotechnikę, inżynierię społeczną, a także bardziej techniczne metody eksploatacji systemów IT.

2. Wszechstronna Analiza Bezpieczeństwa

Przeprowadzamy szczegółowe badania obejmujące zarówno infrastrukturę techniczną, jak i ludzkie aspekty bezpieczeństwa, aby zidentyfikować wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach.

3. Strategiczne Raportowanie i Rekomendacje

Dostarczamy obszerne raporty, które zawierają nie tylko szczegółowe informacje o znalezionych słabościach, ale również praktyczne zalecenia dotyczące ich usunięcia i poprawy ogólnych zabezpieczeń.

4. Realistyczna Ocena Gotowości na Incydenty

Sprawdzamy, jak skutecznie organizacja jest przygotowana do reagowania na incydenty, od identyfikacji zagrożenia po skuteczne zarządzanie kryzysowe.

5. Edukacja i Podnoszenie Świadomości

Oferujemy szkolenia dla personelu, by zwiększyć ich wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i wzmocnić kulturę bezpieczeństwa w organizacji.

6. Wsparcie Posymulacyjne

Po zakończeniu symulacji oferujemy dalsze wsparcie w implementacji zaleceń, pomagając w zabezpieczeniu infrastruktury i procesów.

7. Innowacyjne Rozwiązania

Stale rozwijamy i wdrażamy nowe metody i technologie, aby nasze usługi Red Teaming były na bieżąco z najnowszymi trendami i zagrożeniami w cyberprzestrzeni.