ORYON SYSTEMS P.S.A.
Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warsaw
KRS: 0000973896 | NIP: 7011093842

Social

Back to Top

Blockchain: Operation and security

Opis szkolenia

Zaawansowane szkolenie z zakresu analizy kryminalnej, podzielone jest na część teoretyczną (wykład, prezentacja) oraz praktyczne warsztaty. W trakcie szkolenia, do ćwiczeń wykorzystywane jest komercyjne oprogramowanie IBM I2 Analyst’s Notebook, Maltego oraz programy na licencji open source (OSS).

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu cyberprzestępczości oraz technik i metod dochodzeniowych wspierających pracę analityka lub śledczego, a w szczególności do:
 • Organów ścigania
 • Specjalistów bezpieczeństwa IT
 • Specjalistów ds. cyberzagrożeń
 • Wywiadowni gospodarczych i politycznych
 • Detektywów
 • Kancelarii prawniczych

Trener

Marcin Meller, autor szkoleń, w tym pierwszego w Polsce szkolenia OSINT, doświadczony trener i konsultant w zakresie Open Source Intelligence (OSINT) oraz analizy kryminalnej. Wykładowca na kierunku Strategiczny Wywiad Biznesowy w Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca wielu rozwiązań dedykowanych specjalistom wywiadu jawnoźródłowego (OSINT, biały wywiad) oraz dziedzin pokrewnych. Jego szkolenia zyskały uznanie wśród ekspertów informacji i stanowią sprawdzoną metodologię pozyskiwania i analizy informacji. Posiada bogatą historię współpracy z najważniejszymi firmami z sektora publicznego i prywatnego, w tym m.in. z:
 • Organami ścigania
 • Urzędami Celno-Skarbowymi Krajowe Administracji Skarbowej (KAS)
 • Krajową Szkołą Administracji Publicznej
 • Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa Finansów
 • Głównym Inspektoratem Sanitarnym
 • PwC Polska
 • mBank
 • Bank Zachodni WBK
 • Allegro Group
 • Kapsch Polska
 • oraz z innymi
Moduły
 • Wprowadzenie i przegląd szkolenia
 • Podstawy bezpieczeństwa Blockchain
 • Metody konsensusu w łańcuchu bloków
 • Inteligentne kontrakty i kod łańcuchowy
 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa
 • Kryptografia
 • Członkostwo w Blockchainie z uprawnieniami
 • Kanały Blockchain
 • Księgi rozproszone
 • Zezwolenie lub brak zezwolenia
 • Zaufanie lub brak zaufania
 • Ocena ryzyka
 • Ograniczanie ryzyka
 • Korzyści wynikające z przestrzegania przepisów
 • Wymagania dotyczące zgodności z przepisami
 • Znane podatności
 • Usuwanie podatności
 • Zagadnienia związane z platformą Hyperledger
 • Zagadnienia dotyczące łańcucha bloków Ethereum
 • Zagadnienia dotyczące łańcucha bloków Corda
 • Inne